Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 3
Importance of Early and Multidisciplinary Intervention in Patients with Coexistent Juvenile Idiopathic Arthritis and Familial Mediterranean Fever
Selin Özen 1 ,Haydar Gök 1 ,Şehim Kutlay 2
1 Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2015.98957

Familial Mediterranean fever (FMF) and juvenile idiopathic arthritis (JIA) are childhood-associated diseases that are rarely found to coexist. Treatment includes non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), intra-articular steroid injections, immunosuppressants, increased range of motion and strength, and prevention and correction of deformities that require a multidisciplinary approach. Here, we describe the clinical presentation, radiological findings, and management strategies of a 19-year-old male with a diagnosis of JIA and FMF presenting with musculoskeletal deformities. Coexistence of JIA and FMF has a progressive nature and can result in severe joint erosions, development of joint contractures, muscle atrophy, and osteoporosis, despite medical treatment. A multidisciplinary approach including an early and intensive rehabilitation program with regular follow-up can be considered as an important adjunct to medical treatment. This in turn may reduce disability and improve quality of life.

 


 

Turkish

 

Başlık:Jüvenil İdiopatik Artrit ve Ailesel Akdeniz Ateşi Birlikteliğinde Erken Tedavi ve Multidisipliner Yaklaşımın Önemi

 

 

Anahtar Kelimeler:Jüvenil idiopatik artrit, ailesel Akdeniz ateşi, anti- tümör nekrozis faktörü

 

Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) ve Jüvenil İdiopatik Artrit (JİA) nadiren birlikte bulunan çocukluk hastalıklarıdır. Tedavileri arasında non steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), intraartiküler kortikosteroid enjeksiyonu, immünosuppresanlar, eklem hareket açıklığı ve güçlendirme egzersizleri ve deformitelerin önlenmesi yer alır. JİA ve AAA tanıları ile birlikte muskuloskeletal deformiteleri olan on dokuz yaşında erkek hastanın klinik ve radyolojik bulguları yanı sıra verilen tedavi sunulmaktadır. Medikal tedaviye rağmen, JİA ve AAA bir arada bulunduğu zaman progressif eklem erozyonu, eklem kontraktürü, kas atrofisi ve osteoporoz gelişmektedir. Bu nedenle ilaç tedavisine ek olarak mutidisipliner yaklaşım, erken ve yoğun rehabilitasyon programı ve rutin takip önem taşımaktadır. Böylece sakatlık azaltılıp hayat kalitesi arttırılabilir.

Keywords : Juvenile idiopathic arthritis, familial Mediterranean fever, anti-tumor necrosis factor