Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2
Hoffa’s Disease in Elderly Patients
Rabia Terzi 1 ,Tülay Özer 2
1 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2 Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.00907 Keywords :