Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 2
Rehabilitation and Quality of Life in Stroke Patients
Nurettin Taştekin 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.001 Keywords :