Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1

Enflamatuvar Romatizmal Hastalıklarda Psikiyatrik Yaklaşım

Ercan Abay 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Edirne Keywords :