Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1

Romatizmal Hastalıklarda Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi

Halil Ünalan 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Keywords :