Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 1

Enflamatuvar Romatizmal Hastalıklarda Medikal Tedavi

Hakan Tuna 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne Keywords :