Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2008 , Vol 54 , Num 1

Physicial Medicine and Rehabilitation in Turkey and in the World

Tansu Arasıl 1
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara Keywords :